Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder LifeFit Group vid dess emission av efterföljande obligationer om 12 miljoner euro

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder LifeFit Group MidCo GmbH ("LifeFit Group") i samband med dess emission av efterföljande obligationer om totalt 12 miljoner euro inom dess befintliga ramverk om 70 miljoner euro. LifeFit Group kommer ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer.

Gernandt & Danielsson biträder LifeFit Group med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Counsel Adrian Della Morte Pålstam samt Associates Mathilda Wallén och Erik Karlsson. Pareto Securities har agerat finansiella rådgivare åt LifeFit Group.