Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder OX2 i samband med offentligt uppköpserbjudande från EQT Infrastructure VI

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

EQT Infrastructure VI lämnade den 13 maj 2024 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i OX2 AB (publ). Erbjudandet värderar samtliga aktier i OX2 till 16 351 miljoner kronor. En oberoende budkommitté i styrelsen för OX2 rekommenderar aktieägarna i bolaget att acceptera erbjudandet.

Gernandt & Danielsson biträder OX2s oberoende budkommitté med ett team bestående av partners Carl Westerberg och Gabriel Zsiga, senior associate Daniel Sveen, associate Philip Börnå samt partner Foad Hoseinian (konkurrensrätt, FSR och UDI) och Sofia Hagelqvist (konkurrensrätt, FSR och UDI).