Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Orexos emission av säkerställda sociala obligationer och refinansiering av befintliga obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid Orexo AB:s (”Orexo”) emission av säkerställda sociala obligationer om 500 miljoner kronor och Orexo kommer ansöka om upptagande till handel av de sociala obligationerna på listan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson biträder även vid Orexos återköpserbjudande och återlösen avseende Orexos utestående obligationer om 500 miljoner kronor.

Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov.

Gernandt & Danielsson biträder Orexo med ett team bestående av partners Mikael Borg och Mikael Bolling samt associates Jonathan Antonsson, Erik Karlsson och Einar Brunsberg. Därutöver agerar ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank finansiella rådgivare åt Orexo.