Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Nordstjernan och Etac i samband med Etacs ingående av ett kreditfacilitetsavtal om 326 miljoner USD med SEB, Danske Bank och Svensk Exportkredit

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Nordstjernan Investment AB ("Nordstjernan") och Etac AB ("Etac") i samband med Etacs ingående av ett kreditfacilitetsavtal om 326 miljoner USD bestående av en revolverande kreditfacilitet i flera valutor och en lånefacilitet inom ramen för en club deal med SEB, Danske Bank och Svensk Exportkredit som långivare.

Etac är ett helägt dottebolag till Nordstjernan och är en världsledande utvecklare och leverantör av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med deras verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

Nordstjernan är ett investmentbolag med 130 års industriell tradition och har ägt och framgångsrikt utvecklat ett stort antal konkurrenskraftiga företag. Idag är Nordstjernan en aktiv ägare som med långsiktighet utvecklar företag i sektorer med tillväxtpotential och där de kan tillföra värde.

Gernandt & Danielsson biträdde Nordstjernan och Etac med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson, samt associates Alexander Thörnberg och Erik Karlsson.