Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Doxa och Serneke Group vid försäljningen av Sernekes entreprenadverksamhet

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Doxa AB (publ) ("Doxa") offentliggjorde den 28 juni 2024 att dess dotterbolag Serneke Group AB (publ) ("Serneke Group") ingått avtal med det tyskbaserade investmentbolaget Mutares SE & Co. KGaA om försäljning av entreprenadverksamheten genom en överlåtelse av samtliga aktier i Serneke Sverige AB ("Bolaget"). Den preliminära köpeskillingen uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor innan justeringar med hänsyn till Bolagets balansräkning vid tillträdet. Tillträdet är villkorat av bland annat regulatoriska godkännanden.

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Genom försäljningen renodlas Serneke Group till en projektutvecklingsverksamhet.

Gernandt & Danielssons biträder Doxa och Serneke Group med ett team lett av partner Fredrik Palm, senior associate Simona Stenborg samt associate Einar Brunsberg, huvudsakligen biträdda av partners Andreas Holmqvist (Arbetsrätt), Foad Hoseinian (Konkurrensrätt) och Mikael Bolling (Finansiering), counsel Daniel McKiernan (Entreprenadrätt), senior associates Pierre Olsson (Corporate), Jakob Forsell (Finansiering), Mikael Nagy (Corporate) och Astrid Svensson (IT, dataskydd och immaterialrätt) samt associates Gustaf Hellberg (Corporate), Sofie Hallén (Regulatory), Sebastian Kjellkvist (Regulatory) och Siri Telmen (Corporate).