Artikel

Polariserad och orolig omvärld resulterar i skärpt tillämpning av nationella säkerhetsbestämmelser

Allt eftersom omvärlden blir mer polariserad och orolig, skärper myndigheterna sin tillämpning av nationella säkerhetsbestämmelser. Detta gäller såväl i samband med transaktioner som i myndigheternas kontinuerliga tillsyn av verksamheter. Trenden har pågått en längre tid i övriga västvärlden men blir nu också alltmer tydlig i Sverige. Under loppet av ett par månader har två sanktionsbeslut med relativt höga sanktionsavgifter ålagts företag i vitt skilda branscher för brister i säkerhetsprövning av personal.

Läs artikeln ”Polariserad och orolig omvärld resulterar i skärpt tillämpning av nationella säkerhetsbestämmelser” av partners Niclas RockbornAndreas Holmqvist, Daniel Waerme och Foad Hoseinian samt associate Anna Jarl här.