Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Waldakt vid offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Resurs

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Den 17 juni 2024 lämnade ett budkonsortium bestående av CVC och Waldakt ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Resurs Holding AB (publ). Erbjudandet värderar samtliga aktier i Resurs till 4 700 miljoner kronor. Aktierna i Resurs är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Waldakt med ett team lett av partner Carl Westerberg och senior associate Daniel Sveen, huvudsakligen biträdda av partners Niclas Rockborn och Foad Hoseinian, senior associate Arijan Kan samt associates Sofie Hallén och Marlene Wiklund.