Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder YA Holding AB (publ) i samband med koncernens refinansieringsuppgörelse och i samband med företagsrekonstruktionen i dess dotterbolag YrkesAkademin AB

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder YA Holding AB (publ) ("YA Holding") i samband med koncernens refinansieringsuppgörelse och i samband med företagsrekonstruktionen i dess dotterbolag YrkesAkademin AB. Refinansieringsuppgörelsen innebar bland annat en nedskrivning av YA Holdings utestående seniora säkerställda obligationer till cirka 115 miljoner kronor samt vissa ändringar av villkoren, upptagande av ny finansiering om 100 miljoner kronor av ett nybildat holdingbolag, en ägarförändring, och en intern omstrukturering av vissa bolag i koncernen samt koncerninterna mellanhavanden i syfte att uppnå en mer effektiv struktur.

Gernandt & Danielsson biträdde YA Holding med ett team bestående av partners Mikael Borg och Caroline Jägenstedt Wikman, senior associates Fredrik Haräng, Caroline Gulliksson Dock och Jakob Forsell, samt associates Alexander Thörnberg, Matilda Ellman och Vanessa Sidlo.