Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Fingerprints i samband med en delvis garanterad företrädesemission om upp till cirka 312,4 miljoner kronor och upptagande av ett kortfristigt lån om 60 miljoner kronor

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder Fingerprint Cards AB (publ) (”Fingerprints”) i samband med dess delvis garanterade nyemission av aktier av serie B om upp till cirka 312,4 miljoner kronor med företrädesrätt för dess befintliga aktieägare och upptagande av ett kortfristigt lån om 60 miljoner kronor från ett konsortium av externa investerare.

Gernandt & Danielsson biträder Fingerprints med ett team bestående av partners Mikael Borg och Gabriel Zsiga, och associates Jonathan Antonsson, , Matilda EllmanViktor Skarehag och Marlene Wiklund huvudsakligen biträdda av partner Foad Hoseinian och associate Sofia Hagelqvist.