Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Viaplay Group vid dess rekapitalisering

Viaplay Group har genomfört ett omfattande rekapitaliseringsprogram innefattande en riktad nyemission om 3,1 miljarder kronor, en företrädesemission om 0,9 miljarder kronor, en skuldomstrukturering genom nedskrivning av skuldförpliktelser och kvittningsemission om sammanlagt 2 miljarder kronor samt ändringar och förlängningar av bank- och obligationsåtaganden om sammanlagt 14,6 miljarder kronor.

Gernandt & Danielsson har biträtt Viaplay Group med ett team huvudsakligen bestående av partners Fredrik Palm, Mikael Borg, Foad Hoseinian, Pär Johansson, Gabriel Zsiga och Mikael Bolling, counsel Daniel McKiernan, senior associates Daniel Sveen, Simon Wetterholm, Pierre Olsson och Kajsa Sundklev samt associates Jonathan Antonsson, Josefine Jonsson Tepavac, Philip Börnå, Alexander Thörnberg, Matilda Ellman, Erik Schwartz, Sofie Hallén, Erik Karlsson, Samuel Gilljam, Siri Telmen och Vanessa Sidlo.